2525-2527

-2525- รักปักใจ เทปชุดแรกของ สาว สาว สาว ออกวางขาย จัดจำหน่ายโดย อี.เอ็ม.ไอ.ประเทศไทย ดนตรีในชุดนี้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นป๊อปแบบผู้ใหญ่ ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นเสียงหลัก ในด้านเนื้อร้องแม้จะมีหลายเพลงที่มีเนื้อหาที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ไม่ยาก แต่ภาคดนตรีไม่ได้จุดกระแสความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายมากนัก อย่างไรก็ดีเทปชุดนี้มีเพลงที่ไพเราะอยู่หลายเพลงและจัดว่าเป็นงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี แอมและปุ้มสอบผ่านในการร้องบันทึกเสียงในชุดนี้ ส่วนแหม่มเสียงยังเด็กมาก ภาพลักษณ์ของ สาว สาว สาว ไปกันไม่ได้กับวัตถุดิบที่ถูกนำเสนอในชุดนี้ รักปักใจ ขายได้ประมาณหมื่นเศษๆ รถไฟดนตรีขาดทุนอีกครั้งหนึ่ง ระย้าทราบดีว่า แอม-แหม่ม-ปุ้ม เปรียบเหมือนเพชรที่รอการเจียระไน การทำเพลงตามแนวทางในชุดแรกค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยของพวกเธอ ทำให้ผู้ใหญ่ไม่ฟัง วัยรุ่นก็ไม่ซื้อ การวางตำแหน่งภาพของ สาว สาว สาว ในงานชุดต่อมาถูกนำมาปรับเปลี่ยนด้วยการนำเสนอเพลงที่ออกไปในโทนป๊อปโดยอิงอยู่บนโครงสร้างของดนตรีร็อคมากขึ้น วินัย จรัสอาชา (วิษณุกร) แต่งเพลง ประตูใจ … Continue reading 2525-2527