แม่นาค เดอะ มิวสิคัล

Mae Nak1 2 1

พี่ปุ้มรับบทเป็น “ทองคำ” แม่ของแม่นาคโดยบทนี้มี Double?Casting?อีกคนหนึ่งคือคุณรัดเกล้า อามระดิษ
สถานที่แสดง: โรงละคร M Theatre ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

วันที่แสดง
รอบแรก : 3 ก.ค 2552 19.30 น.
รอบที่ 2 : 4 ก.ค 2552 14.00 น.
รอบที่ 3 : 4 ก.ค 2552 19.30 น.
รอบที่ 4 : 5 ก.ค 2552 14.00 น.
รอบที่ 5 : 10 ก.ค 2552 19.30น.***
รอบที่ 6 : 11 ก.ค 2552 14.00 น.***
รอบที่ 7 : 11 ก.ค 2552 19.30 น.***
รอบที่ 8 : 12 ก.ค 2552 14.00 น.***
รอบที่ 9 : 17 ก.ค 2552 19.30 น.***
รอบที่ 10 : 18 ก.ค 2552 14.00 น.***
รอบที่ 11 : 18 ก.ค 2552 19.30 น.***
รอบที่ 12 : 19 ก.ค 2552 14.00 น.***

*** เป็นรอบที่พี่ปุ้มแสดง

C8113395-41C8113395-42

This entry was posted in 2552. Bookmark the permalink.