สีสันอะวอร์ดส์ ครั้งที่ 21

C7641080-38C7641080-39

สาว-สาว-สาว ได้รับเชิญจากนิตยสารสีสันให้เข้าร่วมงานในฐานะผู้แจกรางวัล สีสันอะอวอร์ดส์ ครั้งที่ 21
ที่ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552

This entry was posted in 2552. Bookmark the permalink.