90 ปี สิทธิผล

PDVD_080

งานฉลองครบรอบ 90 ปี ของกลุ่มสิทธิผล
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ?วันที่ 4 ธันวาคม 2551
1. ดอกไม้ของน้ำใจ (Sound Check)
2. เมดลีย์
3. You’ve Got A Friend

This entry was posted in 2551. Bookmark the permalink.