คอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อน

00196-10Resize of crop DSCF7243

คอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อน รายได้มอบให้ทายาทเสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์
เสรีเซ็นเตอร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2550

This entry was posted in 2550. Bookmark the permalink.