Tag Archives: ดอกไม้ของน้ำใจ

90 ปี สิทธิผล

งานฉลองครบรอบ 90 ปี ของกลุ่มสิทธิผล โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ?วันที่ 4 ธันวาคม 2551 1. ดอกไม้ของน้ำใจ (Sound Check) 2. เมดลีย์ 3. You’ve Got A Friend

Posted in 2551 | Tagged , | Leave a comment