ในวัยเรียน

ปี 2528 สังกัด รถไฟดนตรี หน้าหนึ่ง 1. พบกันที่เขาดิน (ชูเกียรติ แตงไทย) 2. ในวัยเรียน (อนุรัฐ ประดิษฐงาม) 3. ภาพฝัน (เสาวลักษณ์ ลีละบุตร) 4. Thank You 5. จำไว้นะเธอ (บูรฉัตร โกมาลกุล ณ นคร) 6. เบื่อคอย (คำร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร/ทำนอง ทนงศักดิ์ อาภรณ์ศิริ) หน้าสอง 1. บ้านน้อย (พิภูษณะ) 2. Telephone (เสาวลักษณ์ … Continue reading ในวัยเรียน