ในวัยเรียน

C-05ปี 2528
สังกัด รถไฟดนตรี

หน้าหนึ่ง
1. พบกันที่เขาดิน (ชูเกียรติ แตงไทย)
2. ในวัยเรียน (อนุรัฐ ประดิษฐงาม)
3. ภาพฝัน (เสาวลักษณ์ ลีละบุตร)
4. Thank You
5. จำไว้นะเธอ (บูรฉัตร โกมาลกุล ณ นคร)
6. เบื่อคอย (คำร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร/ทำนอง ทนงศักดิ์ อาภรณ์ศิริ)

หน้าสอง
1. บ้านน้อย (พิภูษณะ)
2. Telephone (เสาวลักษณ์ ลีละบุตร)
3. เที่ยวทะเล (อนุรัฐ ประดิษฐงาม)
4. กลัวคนเค็ม (คำร้อง อ.อึงคะนึง/ทำนอง วสันต์ สิริสุขพิสัย)
5. แมงมุม (พัชริดา วัฒนา)
6. เพียงความทรงจำ (เริงศิริ ลิมอักษร)

โปรดิวเซอร์ ระย้า

เรียบเรียงดนตรี ทนงศักดิ์ อาภรณ์ศิริ, วสันต์ สิริสุขพิสัย, พนัส หิรัญกสิ

ห้องบันทึกเสียง ศรีสยาม