ว้าว..ว !

ปี 2531 สังกัด รถไฟดนตรี หน้าหนึ่ง 1. ฉันบอกเธอเอง (ธนานันท์ สุนทรพันธุ์) 2. ลองทำดู (คำร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร,อรวรรณ เย็นพูนสุข/ทำนอง เสนีย์ ฉัตรวิชัย) 3. ห่วงใยทุกนาที (คำร้อง พีรสันติ จวบสมัย/ทำนอง เสนีย์ ฉัตรวิชัย) 4. กว่าจะเจอ (คำร้อง พีรสันติ จวบสมัย/ทำนอง เสนีย์ ฉัตรวิชัย) 5. คืนสุดท้าย (ธนานันท์ สุนทรพันธุ์) หน้าสอง 1. เพียงแค่เธอลืมฉันไป (จรัล มโนเพ็ชร) … Continue reading ว้าว..ว !