เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

เสาวลักษณ์ ลีละบุตร (แอม) เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2508 ที่โรงพยาบาลวชิระ เป็นลูกสาวของ ฉันทนา กิติยพันธ์ นักร้องอาชีพที่มีชื่อเสียงของวงการเพลงไทย เรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กและระดับชั้นประถมถึงมัธยมที่โรงเรียนราชินี ได้ออกเทปในนามของคณะนักร้องของโรงเรียนเพื่อหารายได้ในการสร้างสวนขวัญ หลังจบ ม.ศ.5 สายศิลป์-ฝรั่งเศส ในปี 2526 สอบเข้าเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จบสาขาวิชาเอกภาษาไทย

เป็น สาว สาว สาว ที่มีความมั่นใจในตัวเอง ร่าเริง เป็นผู้นำของวง

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *