อรวรรณ เย็นพูนสุข

อรวรรณ เย็นพูนสุข (ปุ้ม) พี่คนโตของ สาว สาว สาว เกิดวันที่ 7 กันยายน 2507 ที่บ้านจังหวัดนครราชสีมา เป็นน้องคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 4 คน ประกอบด้วยพี่สาวคนโต และพี่ชายสองคนเรียนชั้นประถม 1-7 ที่โรงเรียนสุขานารี ตอนอยู่ชั้นประถม 5 มีเรียนวิชาขับร้อง ครูผู้สอนได้ฟังเสียงร้องของเธอแล้วจึงส่งปุ้มเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆ เธอชนะเลิศอันดับ 1 มาแทบทุกครั้ง ม.ศ.1-3 ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนรัตโนภาส และต่อ ม.ศ. 4-5 ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เป็น สาว สาว สาว ที่เรียบร้อย เงียบขรึมที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.