We Are Family Concert

เว็บมาสเตอร์ขอรายงานคอนเสิร์ตแบบเจาะเป็นเพลงๆ เพื่อบันทึกความทรงจำครั้งนี้เอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ขอขอบคุณพี่หนึ่งที่แกะรายชื่อเพลงที่ใช้แสดงบนเวทีตัวจริงมาให้เว็บมาสเตอร์เก็บเอาไว้ (ของเก่าตั้งแต่ Memory Night Concert เป็นต้นมาผมยังเก็บไว้อย่างดี คาดว่าพี่หนึ่งคงต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปเรื่อยๆ ครับ 55) ช่วงที่ 1 แม่เม้า-แม่แดง สุดา ชื่นบาน กับ ฉันทนา กิติยพันธ์ แสดงให้ผู้ชมเข้าใจนิยามคำว่าศิลปินระดับสุดยอดนั้นเป็นอย่างไร ความสามารถทางการร้องระดับเยี่ยม การเอนเตอร์เทนผู้ชม จังหวะจะโคนในการปล่อยของบนเวที ถูกที่ถูกเวลา Can’t Buy Me Love (The Beatles) คือเพลงแรกของโชว์ ระบบเสียงเพลงแรกยังฟุ้งๆ อยู่ ฟังเสียงร้องไม่เคลียร์เลย ในใจคิดว่าถ้าถึงคิวของ สาว-สาว-สาว แล้วระบบเสียงยังเป็นแบบนี้ คงลดทอนศักยภาพของพวกพี่ๆ ไประดับหนึ่ง ตามด้วยเพลง … Continue reading We Are Family Concert