คอนเสิร์ทรถไฟดนตรี

1982-dusit-11982-dusit-21982-dusit-31982-dusit-4

เหตุการณ์: คอนเสิร์ทรถไฟดนตรี
วันที่: 26 ธันวาคม 2525
สถานที่: ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

This entry was posted in 2525 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.