สาว สาว สาว อิน คอนเสิร์ต

1983-07-10-11983-07-10-21983-07-10-31983-07-10-4

เหตุการณ์: สาว สาว สาว อิน?คอนเสิร์ต
วันที่: 10 กรกฎาคม 2526
สถานที่: ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา
ผู้จัด: นินจาเอนเทอเม้นท์โปรเจคท์

This entry was posted in 2526 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.