นักร้องหญิงยอดนิยม ปี 2526

doremi-2

doremi-1

doremi-3

นิตยสารโดเรมี นิตยสารดนตรีระดับคุณภาพคับแก้วแห่งยุคแปดศูนย์ทำการสำรวจนักร้อง-วงดนตรี ยอดนิยม?ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2526 มีจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น 38,105 ฉบับ และได้จัดงานประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2527 ณ?ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์?โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีการมอบรางวัลผ่านรายการโลกดนตรี

สาว-สาว-สาว ได้รับรางวัลนักร้องหญิงยอดนิยม และ เข้าป้ายอันดับสามประเภทวงดนตรีตามรุ่นพี่ แกรนด์เอ็กซ์ และ แมคอินทอช รางวัลนี้จัดได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศรางวัลหนึ่งของ สาว-สาว-สาว ที่สมควรได้รับการบันทึกเอาไว้ เพราะคณะผู้จัดงานทำงานด้วยความตั้งใจสูง ไม่มีเรื่องค่ายเพลงมากำหนดทิศทางของรางวัล เป็นการจัดอันดับความนิยมที่สะท้อนความนิยมในห้วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์แรกๆ ของวงการดนตรีไทย

ภาพบนสุด สาว-สาว-สาว รับรางวัลจาก นคร วีระประวััติ ส่วนรางวัลนักร้องชายยอดนิยมได้แก่ สุชาติ ชวางกูร และ คีรีบูน ได้รางวัลวงดนตรีหน้าใหม่ยอดนิยม

This entry was posted in 2527. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.