Daily Archives: 13/04/2014

Magazine Cover – โดเรมี

Posted in 2527 | Tagged | Leave a comment

นักร้องหญิงยอดนิยม ปี 2526

นิตยสารโดเรมี นิตยสารดนตรีระดับคุณภาพคับแก้วแห่งยุคแปดศูนย์ทำการสำรวจนักร้อง-วงดนตรี ยอดนิยม?ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2526 มีจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น 38,105 ฉบับ และได้จัดงานประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2527 ณ?ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์?โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีการมอบรางวัลผ่านรายการโลกดนตรี สาว-สาว-สาว ได้รับรางวัลนักร้องหญิงยอดนิยม และ เข้าป้ายอันดับสามประเภทวงดนตรีตามรุ่นพี่ แกรนด์เอ็กซ์ และ แมคอินทอช รางวัลนี้จัดได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศรางวัลหนึ่งของ สาว-สาว-สาว ที่สมควรได้รับการบันทึกเอาไว้ เพราะคณะผู้จัดงานทำงานด้วยความตั้งใจสูง ไม่มีเรื่องค่ายเพลงมากำหนดทิศทางของรางวัล เป็นการจัดอันดับความนิยมที่สะท้อนความนิยมในห้วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์แรกๆ ของวงการดนตรีไทย ภาพบนสุด สาว-สาว-สาว รับรางวัลจาก นคร วีระประวััติ ส่วนรางวัลนักร้องชายยอดนิยมได้แก่ สุชาติ ชวางกูร … Continue reading

Posted in 2527 | Leave a comment