ชมทะเล

MT111-80

ชมทะเล เป็นบทเพลงพิเศษที่ สาว-สาว-สาว ได้ขับร้องไว้ในเทปชุด บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงประพันธ์เพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2511 เทปชุดนี้บันทึกเสียงและออกจำหน่ายในปี 2533 โดยมีนักร้อง จากค่าย แกรมมี่ คีตา และ รถไฟดนตรี เข้าร่วมบันทึกเสียง

สาว-สาว-สาว นำเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตอำลาบนเวที 7 คอนเสิร์ต ในปี 2533 ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พวกเธอนำเพลงนี้มาแสดงสด

This entry was posted in 2533 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.