Daily Archives: 23/08/2013

โลกดนตรี#2 – ประตูใจ

เหตุการณ์: โลกดนตรี ครั้งที่ 2 วันที่: 28 สิงหาคม 2526 เทปชุดประตูใจออกวางขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2526 แต่วงการเพลงในภาพใหญ่เสมือนหนึ่งยังไม่รู้ว่ามีวง สาว สาว สาว อยู่ แม้ว่าพวกเธอจะออกเทปเป็นชุดที่สองแล้วก็ตาม แต่หลังจาก สาว สาว สาว? ได้ออกรายการโลกดนตรีครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ยอดขายเทปชุดประตูใจเริ่มวิ่งฉิว เมื่อเทปเริ่มขายดี เพลง ประตูใจ และ รักคือฝันไป ได้รับการเปิดออกทางรายการวิทยุมากยิ่งขึ้นๆ จากรายการวิทยุหลายๆ รายการ จึงมีกระแสเรียกร้องให้ สาว สาว สาว มาเล่นที่โลกดนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ดนตรีป๊อปของไทยอีกหน้าหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ ความจุของห้องส่งมีจำนวน 600 คน แต่ในวันนั้นทางรายการพบว่ามีผู้มารอเข้าชมในประมาณสามพันคน … Continue reading

Posted in 2526 | Tagged , | Leave a comment